Migratiemonitor slideshow Migratiemonitor slideshow Migratiemonitor slideshow
Migratiemonitor slideshow Migratiemonitor slideshow Migratiemonitor slideshow

Waarom kiest men om in uw gemeente te gaan wonen?

Zicht op de verhuismotieven van uw inwoners

Wie komen er in uw gemeente wonen, en wie vertrekken er? Waarom vertrekken huishoudens, en waarom komen andere huishoudens er juist wonen? Hangt dit samen met het woonmilieu in uw gemeente, het woningaanbod of juist het
voorzieningenniveau? De Migratiemonitor is dé tool om in een oogopslag een beeld
te krijgen in alle verhuisbewegingen en verhuismotieven in uw gemeente. De
monitor helpt gemeentelijke beleidsmakers bij het opstellen van het woonbeleid en
het positioneren van de gemeente in de regio.

Wat levert het u op?

De Migratiemonitor geeft u inzicht in de migratiestromen én het achterliggende gedrag en de beleving, de migratiemotieven. Hierbij worden diverse doelgroepen onderscheiden, waardoor u ook direct ziet op welke doelgroepen u goed en minder goed kunt sturen als gemeente.

De monitor levert een schat aan bruikbare sturingsinformatie voor onder andere:
optimale benutting van marktopnamecapaciteit (nieuwbouw)
gericht opstellen van woningbouwprogramma's
aanknopingspunten voor city- of gebiedsmarketing

De monitor wordt elk kwartaal voorzien van de meest actuele cijfers

Migratiemonitor voorbeeld Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met
Jeroen Lijzenga of Jeroen Wissink (beiden bereikbaar via 026-3512532) en vraag vrijblijvend een demo-account aan.

De Migratiemonitor geeft inzicht in verhuismotieven en verhuisbewegingen

migratiemotieven

Waarom vertrekt men? Waarom kiest men voor uw gemeente? Wat zijn de Unique Selling Points van uw gemeente? Wat ontbreekt?

migratiestromen

Wie gaat waar heen? Wat zijn relevante ontwikkelingen door de jaren heen?

vraag vrijblijvend een demo-account aan:
026-3512532