Migratiemonitor slideshow Migratiemonitor slideshow Migratiemonitor slideshow
Migratiemonitor slideshow Migratiemonitor slideshow Migratiemonitor slideshow

Weet u hoeveel mensen er verhuizen binnen uw gemeente?

Migratiemonitor: altijd online inzicht in de actuele stand van zaken

De Migratiemonitor is voor de deelnemende gemeenten continu te raadplegen via een toegankelijke en aantrekkelijke webomgeving. Altijd actuele beleidsinformatie binnen handbereik dus. De uitkomsten voor uw gemeente worden gepresenteerd in een afgeschermd deel van de website. U bepaalt zelf wie u toegang geeft tot de informatie. Uiteraard is de inhoud van de Migratiemonitor door u ook te downloaden. De Migratiemonitor wordt twee keer per jaar geactualiseerd. U kunt de effecten van ingezet beleid en campagnes dus direct gaan volgen.

Hoe werkt het?

De Migratiemonitor geeft inzicht in de migratiestromen van, naar en binnen uw gemeente. Inzicht dus in de feitelijke verhuisbewegingen. We maken hierbij een onderscheid naar de verschillende soorten verhuizers en soorten verlaten en betrokken woningen. We doen dit op basis van informatie uit de GBA en WOZ-registratie. Bovendien laat de Migratiemonitor zien wat de verhuismotieven zijn van vestigers in en vertrekkers uit uw gemeente. We doen dit door twee keer per jaar een verhuismotievenenquête onder deze groepen te houden. Informatie direct van de betrokkenen zelf dus. Aanvullend op de standaardvragenlijst is het ook mogelijk eigen vragen toe te voegen.

We gaan als volgt te werk:
1De gemeente levert tweemaal per jaar het WOZ-bestand en de GBA-gegevens van de verhuisde personen aan.
2Companen voert tweemaal per jaar een migratie-analyse uit op basis van de nieuwe verhuisgegevens en actualiseert daarmee de Migratiemonitor.
3Companen zet tweemaal per jaar een verhuismotievenenquête uit onder de verhuisde personen.

De gemeente verstuurt de uitnodigingsbrief voor de enquête met daarin de link naar de
  online-vragenlijst.
Companen verwerkt de enquêtes en actualiseert daarmee de Migratiemonitor.

Meteen resultaat

Als u instapt starten wij meteen met het in beeld brengen van de migratiestromen en verhuismotieven in het afgelopen jaar. U kunt dus op korte termijn al gebruik maken van de Migratiemonitor. Vervolgens wordt twee maal per jaar de monitor geactualiseerd. Als u daar prijs op stelt is het mogelijk eens per half jaar of per jaar door ons een factsheet te laten opstellen waarin de belangrijkste uitkomsten van de Migratiemonitor worden geduid.

Wat kost dit?

Deelname aan de Migratiemonitor kost in de basis € 3.500 per jaar. Dit is inclusief de terugblik op het jaar voorafgaand aan het moment van instappen. Voor grotere gemeenten geldt een opslag. Voor gemeenten tussen 50.000 en 100.000 inwoners bedraagt deze opslag € 500. Voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners is dit € 1.000. Daarnaast zijn de volgende opties mogelijk:
5 vrije vragen: € 1.000
10 vrije vragen: € 1.500
Factsheet per half jaar: € 220
Factsheet over heel jaar: € 350

Vanaf het tweede jaar van deelneming bieden wij een korting van 10%.

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Migratiemonitor en de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met Jeroen Lijzenga (telefoon: 06-21511217, e-mail: lijzenga@companen.nl) of Jeroen Wissink (telefoon: 026-3512532, e-mail: wissink@companen.nl). U kunt geheel vrijblijvend een demo-account aanvragen om u verder te oriënteren. contact opnemen met:

De Migratiemonitor geeft inzicht in verhuismotieven en verhuisbewegingen

migratiemotieven

Waarom vertrekt men? Waarom kiest men voor uw gemeente? Wat zijn de Unique Selling Points van uw gemeente? Wat ontbreekt?

migratiestromen

Wie gaat waar heen? Wat zijn relevante ontwikkelingen door de jaren heen?

vraag vrijblijvend een demo-account aan:
026-3512532